Exformatics
Följ oss på:     

EXFORMATICS ECM – MER ÄN BARA INFORMATIONSHANTERING

Exformatics är leverantör av standardsoftware för intelligent hantering av information. Våra processtödjande lösningar ger verksamheter och organisationer möjlighet att strukturera och samarbeta kring värdefull information – via en och samma portal.


Med Exformatics ECM (Enterprise Content Management) får användaren bättre överblick över ärenden, projekt, processer, aktiviteter, uppgifter, kontakter, e-post, m.m. vilket öppnar upp för samarbete på tvärs mellan avdelningar och enheter. Med Exformatics ECM kan flera medarbetare arbeta simultant på en och samma aktivitet. 

Tekniken i Exformatics ECM baseras på Microsofts standardprodukter - Exchange Server, SQL Server och SharePoint. Vår ECM-lösning kan därmed utnyttja egenskaperna och styrkorna hos de olika enskilda Microsoft-produkterna. Microsoft Office och Outlook är fullt integrerat, vilket innebär att många funktioner kan utnyttjas direkt från t ex Outlook, Word, PowerPoint och Excel.

Här är en överblick över modulerna i Exformatics ECM

ECM / ärendehantering

Exformatics ECM samlar och organiserar information, sätter struktur på processer och ger ström till aktiviteter. ECM-lösningen ger en unik överblick över informationsflödet och blir en plattform som ökar organisationens effektivitet.

Exformatics Ecm är ett multifunktionsverktyg - klicka för att läsa mer om lösningen

Projekthantering

Exformatics säkrar att projekten kommer i mål! Med Exformatics projekthantering får medarbetarna en portal för att hantera projektets olika delar – dokument, aktiviteter- och underaktiviteter, uppgifter, e-post, kontakter, budget och deadlines.

Klicka här för att läsa mer om projekthantering med SharePoint
 


Ta kontroll över projekten med Exformatics Project 

Ärendehantering

Exformatics ÄHS erbjuder en avancerad ärende- och dokumenthantering som säkrar överblicken och flödet åt involverade personer. Workflow motorn hjälper medarbetaren att effektivt arbeta med dokument, mallar, uppgifter, m.m. 

Klicka här för att läsa mer om Exformatics ÄHS

 
Ärende- och dokumenthantering med Exformatics ECM

Dokumenthantering

Dokumenthanteringssystem från Exformatics gör det möjligt att få fullständig kontroll över dokument, mallar, fraser och standardsvar.

Klicka här för at läsa mer om dokumenthanteringssystem

 Dokumenthantering från Exformatics

Kvalitetshantering

Få kontroll över kvalitetshanteringen med Exformatics Quality. Med Exformatics kvalitetshantering är det möjligt att leva upp till de kvalitetskrav som ställs på bl.a. dokumenthanteringen i många svenska verksamheter och organisationer.  
 
Klicka här för att läsa mer om Exformatics Quality

 


Exformatics Quality

Mallhantering

Mallhantering har aldrig varit enklare! Med mallhanteringen från Exformatics är det enkelt att använda och administrera Office mallar och standardbrev.

Organisationen får bättre kontroll och medarbetarna använder alltid rätt version, vilket både sparar tid och säkrar kvaliteten på dokumenten.

Klicka här för att läsa mer om Exformatics Templates – Office mallar på ett enkelt sätt! 
Enkel och dynamisk mallhantering

Service management och helpdesk

Samla din kunskap om kunderna, historiken och öppna upp för bäst möjliga service. Exformatics HelpDesk används både för att lösa det enskilda ärendet och även för att få överblick över verksamheten.

Med ett fåtal klick upprättas tex ett IT-ärende, som ger full överblick över, serviceavtal, kontaktpersoner och övrig information som behövs för att lösa problemet.

Klicka här för att läsa mer om Exformatics helpdesk och service management till SharePoint 


 

Höj servicenivån med Exformatics HelpDesk

ECM i mobilen

Exformatics Anywhere är informationshantering när du är på språng!

Exformatics Anywhere ger användarna möjlighet att ha tillgång till Exformatics ECM på ett säkert sätt,  från iPhone, iPad, Android, Windows mobil etc.

Klicka här för att läsa mer om Exformatics Anywhere

Få en översikt över kvarvarande arbetsuppgifter, se status på aktiviteter och läs dokument i din mobil. Få Exformatics ECM till din Android-mobil, iPhone, iPad etc.