Exformatics
Följ oss på:     

ECM - Enterprise Content Management

Exformatics ECM för SharePoint

Exformatics ECM (Enterprise Content Management) är informationshantering, som samlar och organiserar information- och kunskap, sätter struktur på processer och ger ström till aktiviteter.

ECM-lösningen ger en unik överblick över informationsflödet och blir en plattform som ökar organisationens effektivitet.

Med Exformatics ECM får användaren bättre överblick över ärenden, projekt, processer, aktiviteter, uppgifter, kontakter, e-post, m.m. vilket öppnar upp för samarbete på tvärs mellan avdelningar och enheter. Med Exformatics ECM kan flera medarbetare arbeta simultant på en och samma aktivitet.

Det är en standardprodukt som kan hantera många olika områden. Många av våra kunder börjar med ett område eller avdelning där behoven är störst. När väl grunden är på plats är det enkelt att bygga på med fler moduler till andra funktioner i verksamheten.

Många verksamheter har isolerade informationsöar, där användarna måste söka efter och lägga mycket tid på att få fram relevant information. Med fördel samspelar och integreras Exformatics ECM med befintliga system, vilket innebär att viktig data och information blir tillgängligt och presenteras i sitt rätta sammanhang.  

Exempel på tillämplingar med Exformatics ECM

Få 360-graders överblick med Exformatics ECM

Komplett information på en och samma
portalsida över aktiviteter, ärenden och
projekt

Fritext- och metadatasökning i ärenden och dokument

Fritext- och metadatasökning i ärenden och dokument

Exformatics ECM är dokumenthantering med inbyggda mallar och standardfraser

Dokumenthantering med intelligenta mallar
och standardfraser

Exformatics ECM har även en CRM modul

Full kontroll över kontakter och företagsrelationer

Exformatics ECM är e-posthantering till både Outlook och Notes

E-posthantering för Outlook och Notes

Hantering av elektroniska godkännanden

Digitala godkännandeprocesser

Cockpit-view över aktiviteter och ärenden med Exformatics ECM Status och rapporter på aktiviteter/ärenden,
uppgifter, checklistor och deadlines
Exformatics ECM har scanningsmodul till inkommande post i flera nivåer Central och lokal scanning av inkommande post

Exformatics ECM stödjer de lagkrav som i dag finns för dokumenthanterings- och arkiveringslösningar för offentliga verksamheter och regulatoriska industrier.

Läs mer om dokumenthantering.

Läs mer om Exformatics ECM i vår produktbroschyr – klicka till höger för att hämta den som PDF.


Tillbaka till produkter

Mer om ÄHS och ECM?

Få mer information om ärendehantering med Exformatics ECM - hämta broschyren som PDF här eller kontakta oss - titta här!

   Ladda ner ECM-broschyr här