Exformatics
Följ oss på:     

Smart mall-hantering

Smart mall-hantering med Exformatics

Exformatics Templates gör det enklare och smidigare att skapa och underhålla Office-mallar.

Exformatics Templates är utvecklat för att förenkla skapandet och underhållet av mallar och standardsvar. Genom en kombination av XML och webbteknologi, skapas mallar som moduler. Innehållet hämtas dynamisk från en central server via webservices och placeras på rätt plats i mallen när den läses in, i exempelvis Word. Eftersom innehållet hämtas centralt är det enkelt att ändra, till exempel en logotyp, företagsadresser, etc.

Exformatics Templates till SharePoint sparar tid genom att automatisera logo, adress, signatur och fraser i mallarna, och det leder även till att företagsidentiteten upprätthålls.

Exformatics mallhantering til SharePoint är även del av dokumenthanteringssystemen från Exformatics.

Fördelar med Exformatics Templates:

Standardisering av dokumentegenskaper möjliggör dynamiska sökningar i tex CVR

Dynamisk sökning direkt från Word i existerande register - exempelvis CVR, CPR eller andra webbaserade gränssnitt.

Exformatics Templates integrerar också till andra ECM-lösningar

Exformatics Templates kan integreras med andra ärende- och dokumenthanterings- system, t ex ProFile från Convergens baserat på Lotus Notes och Public 360 från Software Innovation.

       

 Spara tid med automatisk verifikation

Hanterar checklistor och obligatoriska fält blir ifyllda i standardbrev. Resultatet blir snabbare hantering och ökad kvalitet.  

Automatisk loggning för komplett överblick över användningen av fraser och mallar

Systemet registrerar användningen av standardbrev och fraser, för att ge komplett överblick över användningsfrekvensen baserad på avdelningar, kontor och tid.

       

Autosvar med Exformatics Templates

Standardbrev kan skapas och skickas automatiskt, vid t ex ett ärendeavslut.

Få 360-graders överblick med Exformatics ECM 

Nya fraser och standardbrev kan skapas och redigeras direkt från Microsoft Word. Det förenklar arbetsprocessen, eftersom det hanteras i den miljö som användaren normalt arbetar i. Enklare administrativa funktioner hanteras i portalen.

       

Skicka brev också till bimottagare på enkelt vis med Exformatics Templates

Kopior av brev upprättas automatisk från Exformatics Templates och sammanförs med det ursprungliga brevet.

   

Vill du veta mer om Enterprise Content Management-lösningen (ECM) från Exformatics, klicka här.

Tillbaka till produkter

Mer information?

Få mer information om Exformatics ECM till Microsoft SharePoint - hämta broschyren som PDF här eller kontakta oss - titta här!

 

Hämta broschyren om Exformatics Templates som pdf (dansk version) här eller kontakta oss via formuläret nedan

(dansk version)